Zemní práce

Když člověk něco buduje, musí ve většině případů takzvaně kopnout do země. Základy jsou pro každou stavbu nezbytné a pokud se chce dostat pod úroveň okolního terénu, většinou se neobejde bez strojové techniky. Menší jezírko pro rybičky se dá zvládnout s lopatou, ale pokud se chystáte na něco většího, ušetřete si práci i starosti a obraťte se na firmu, která provádí veškeré zemní a výkopové práce. Pod tímto označením je myšleno bagrování základů pro rodinné domy, garáže a podobně, terénní úpravy, výkopové práce k hloubení bazénů, sklepů a jezírek, demolice a s tím související odvoz a úklid suti a dalšího odpadu, budování odpadových jímek, inženýrských sítích a tak dále. 

Firmy na zemní práce mají vybavený strojový park a lze je poptat nejen v případě výstavby rodinných domů, ale rovněž na velké infrastrukturální projekty. 

Podrobné filtrování
Podrobné filtrování

Počet inzerátů:16

Zemní a výkopové práce - Brno i celá ČR

VybratStránského 391, Brno, 61600

Zemní práce prováděné minibagrem • terénní úpravy rovinných a svažitých terénů - svahování • bourací kladivo • sejmutí ornice, rozprostření ornice • úpravy komunikací • zahrnovací práce - zásyp ryh, obsyp potrubí apod. • výkopy základů • výkopy vodovodních a kanalizačních přípojek • výkopy bazénů • další požadované zemní práce Zemní práce prováděné nakladačem JCB 190 ROBOT (UNC) • nakládání materiálu, zeminy, písků, štěrků, sutě • úprava terénů • zimní údržba silnic a ostatních komunikací, odklízení sněhu a jiné Předností tohoto stroje je otevírací žlice (žralok). VOLEJTE 604 858 607
Brno Kontejnery
+420.6... zobrazit
Telefon
690 Kč / hodina

Zemní a výkopové práce FURDIS

VybratOstrov 14, Ostrov, 26272

Od výkopu děr pro stromky a její sázení přes inženýrské sítě, tvorbu novych komunikaci, jezírek a tůní nebo teréní úpravy všeho druhu a veškeré demoliční práce. Dále jsme schopni zajistit i další navazující práce jako je pokládka potrubí, kabeláže, stavba sloupů. Dopravu jakýchkoliv materiálu panelu, armatury, sypkých materiálu (písku, drti, recyklátu i kůry, zeminy) atd.

Zemní práce Furdis
Cena dohodou

Zemní a výkopové práce Divišov

VybratNa Malé Straně 459, Divišov, 25726

 • Výkopové a zemní práce dle požadavků zákazníka
 • Pokládka kanalizace pro rodinné domy
 • Demoliční práce
 • Nakládání materiálu
 • Hloubení drapákem do 10m
 • Úpravy zahrad
 • Úpravy terénů
 • Výkopy sklepů a základů rodinných domů
 • Výkopy pro kabely, vodu, kanalizaci, plynové potrubí
 • Výkopy pro bazény, čističky, jímky
 • Čištění vodních toků i stok
 • Zhotovení příjezdových cest a podkladů
 • Nakládání materiálu, zeminy, písků, štěrků, sutě
 • Havarijní opravy
 • Zhotovení nových štěrkových cest a renovace cest v havarijním stavu
 • Přípravné práce pro zakládání staveb, dokončovací práce
 • Odvoz a dovoz zeminy sutě a jiných stavebních materiálů 
 • Přistavení kontejneru
 • Komplet základové desky včetně betonáže.
 • Zimní údržba silnic a ostatních komunikací
 • Ukládání bazénů a jímek na klíč
Zemní práce Kaiser
+420.7... zobrazit
Telefon
Cena dohodou

Zemní a Výkopové práce

VybratKryblická 366, Trutnov, 54101

Provádíme zemní, výkopové práce, realizujeme a rekonstruujeme stavby různých druhů. Provádíme usazování bazénů a jímek.
MONTEKOPE s.r.o.
+420.7... zobrazit
Telefon
Cena dohodou

Zemní a Výkopové práce

VybratŽelezniční 548, Olomouc, 77900

S využitím moderní techniky a odborných znalostí našeho týmu zajišťujeme precizní provedení všech typů zemních a výkopových prací. Naším cílem je nabídnout klientům efektivní a kvalitní řešení, ať už se jedná o přípravu terénu pro stavební projekty, úpravy krajiny, nebo jakékoli jiné práce vyžadující odborný přístup. Spolupracujeme s jednotlivci, firmami i veřejnými institucemi a jsme připraveni realizovat vaše projekty s ohledem na individuální potřeby a specifika každého úkolu.
OPTILOG JM s.r.o.
Cena dohodou

Zemní práce

VybratPříčná 69, Luby, 35137

Provádíme veškeré zemní práce
Stavby Demeter
zemnip... zobrazit
E-mail
Cena dohodou

Zemní práce

VybratRožmitál na Šumavě 83, Rožmitál na Šumavě, 38292

Provádím zemní práce v rámci jihočeského kraje se stroji: pásový bagr 6t, kloubový nakladač 5,5t, dumper 6t Příslušenství ke strojům: bourací kladivo, kátrovací lopata, paletové vidle
Jan Ferenčík
ferdak... zobrazit
E-mail
Cena dohodou

Výkopové a teréní práce + Demolice - Jedelský a Klimeš

VybratLipová-lázně 370, Lipová-lázně, 79061

Potřebujete demolovat starou stavbu nebo provést výkopy pro novou konstrukci? Naše firma poskytuje komplexní služby v oblasti demolice, výkopů a terénních prací.
Jedelský a Klimeš - Stavební práce
+420.7... zobrazit
Telefon
Cena dohodou

Ruční výkopové práce

VybratSirotčí 730, Ostrava, 70300

Zdravím nabízíme ruční výkopové práce pro více info volejte . Cena dohodou.
Dušan Gaži
sofink... zobrazit
E-mail
Cena dohodou

Zemní práce

VybratLitoměřická 272, Štětí, 41108

V oblasti provádění zemních prací nabízíme následující činnosti: likvidaci porostů – stromů a keřů pomocí systému WOODCRACKER, likvidaci porostů – náletových stromů, kerů a travin systémem MULČOVÁNÍ, demolice, recyklaci stavebních odpadů, likvidaci výkopků a stavebních odpadů, skrývky, výkopy, HTÚ - hrubé terénní úpravy, konečné terénní úpravy, úpravy ploch do požadované nivelity, dodávky písků, drceného kameniva a stavebních recyklátů (cihelný, betonový, směsný, živičný), dodávky tříděných zemin / V rámci zemních prací provádíme např. tyto činnosti: výkopy stavebních jam, rýh a základů, rekultivace územní po těžbě, rekultivace území po skládkách, likvidaci černých skládek, úpravy zanedbaných pozemků, zemědělských a průmyslových objektů, příjezdové a parkovací plochy (panelové, štěrkové, recyklátové), hutněné násypy zemních těles, hloubení rybníků, úpravy vodotečí
SSAD Stavební stroje a doprava s.r.o.
+420.6... zobrazit
Telefon
Cena dohodou

Kompletní realizace zemních a výkopových prací

VybratChudenická 1061/26, Praha, 10200

Kompletní realizace zemních a výkopových prací/ Provádíme veškeré zemní a výkopové práce, zajistíme dovoz i odvoz zeminy a její uskladnění, případně jsme schopni zajistit také zaměření staveb a další potřebné kroky k úspěšné realizaci./ Provádíme: Výkopy základů rodinných domů/ Výkopy sklepů rodinných domů/ Ruční výkopové práce těžko dostupné technice/ Výkopy pro bazény, jezírka, čističky, jímky/ Zhotovení příjezdových cest a chodníků/ Výkopové práce pro základy plotu/ Terénní úpravy pozemků a modelace zahrad/ Nakládání, rozhrnování, převoz materiálu/ Výkop pro inženýrské sítě/ Odvodnění pozemků pomocí drenáží/ Přeprava materiálů např. písků, štěrků, hlíny, sutí, betonu aj./ Doprava stavebních materiálů
invida s.r.o.
+420.7... zobrazit
Telefon
Cena dohodou

Zemní a výkopové práce

VybratSmetanova 683, Chabařovice, 40317

V oblasti stavebních strojů se naše firma specializuje na realizace zakázek, které se jakýmkoli způsobem týkají zemních prací, výškových prací, demolic, úprav řečišť, modelování terénu, údržby lesů po těžbě, sadů a zahrad. Tyto činnosti provádíme zejména při budování infrastruktur, průmyslových zón, komunikací a dálnic, po lesní těžbě a při udržbě ploch. / K těmto činnostem používáme nejmodernější techniku renomovaných firem, jako je např. New Holland, Volvo a další. Je samozřejmostí, že obsluhu těchto strojů vykonávají kvalifikovaní pracovníci, zvládající i ty nejnáročnější pracovní operace. / Prioritou je pro nás profesionální přístup, vysoká kvalita a bezpečnost práce vedoucí ke spokojenosti každého zákazníka. / V oblasti zemních a výkopových prací nabízíme například tyto služby: výkopy základů a základových pásů, výkopy bazénů, čističek odpadních vod a jímek terénní úpravy rovinných i svažitých terénů, údržba lesů, sadů a zahrad po kácení, výkop kořenů po těžbě nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů, rovnání a svahování terénů, bourací a demoliční práce, výkopové a zahrnovací práce, hloubení rýh pro inženýrské sítě až do hloubky 5,8 m, výstavba zpevněných ploch a komunikací a jiné zemní či výkopové práce./ Zajišťujeme samozřejmě přepravu nákladů, zejména dopravu stavebních hmot jako je štěrk, struska, písek, recykláty a další. Dopravíme sypké směsi na přání až k zákazníkovi./
ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o.
+420.6... zobrazit
Telefon
Cena dohodou

Zemní práce

VybratNad pískovnou 1673/44, Praha, 14000

Provádíme zemní práce traktorbagrem JCB 3CX. Stroj je vhodný na zemní práce středního rozsahu. Hloubka výkopu až 5,8 m, šířka výkopů 30 až 80 cm. Možnost nakládání a skládání paletovými vidlemi. Těženou zeminu jsme schopni ihned odvážet na jiná místa nebo do deponií. Přepravujeme také písky, štěrky, sutě nebo betony. Menší objemy pomocí kontejnerových vozidel, větší objemy potom 3 nebo 4-osými nákladními vozidly s tří stranou sklápěcí korbou./ Výkopy inženýrských sítí, vody, plynu a kanalizace/ Hloubení jam pro uložení jímek a bazénů/ Hloubení základů pro rodiné domy, sklepy, garáže/ Rozhrnování, přemisťování a nakládání materiálu/ Úpravy terénů, svahování/ Hloubka výkopu - 5,8 m/ Šířka výkopů: 30 - 80 a 120 cm naklápěcí svahová lžíce/ Paletové vidle nosnost 2t/ Kontejnery 3 - 30 m3/ 3-strané sklápěče, zadní sklápěče
ATOS SERVIS, s.r.o.
+420.7... zobrazit
Telefon
Cena dohodou

Zemní práce

Vybratnáměstí Odboje 1843, Dvůr Králové nad Labem, 54401

Minirýpadlo Wacer Neuson ET 19 / Zemní práce jsou základním a nezbytným prvkem ve většině stavebních projektů, od výstavby domů až po velké infrastrukturní projekty. Mezi hlavní výhody a důležité aspekty zemních prací patří: Příprava staveniště / Zajištění stabilitního základu / Odstranění překážek / Úprava terénu / Zajištění odvodnění / Základy pro infrastrukturu / Účinnost a Bezpečnost / Připravenost pro Stavební práce
Stavhaus s.r.o.
+420.6... zobrazit
Telefon
Cena dohodou

Výkopové práce

Vybrat251, Petrovice u Karviné, 73572

Výkopové práce strojem Komatsu WB 97 s-5 | Komatsu WB97S-5 je model bagru-nakladače, který nabízí řadu výhod pro stavební a zemní práce. Mezi hlavní přednosti tohoto stroje patří: Všestrannost, výkon a účinnost, pohodlná kabina, snadná údržba, odolnost a spolehlivost, nízke provozní náklady, ekologický provoz, dobrá manévrovatelnost
Václav Veber
+420.6... zobrazit
Telefon
Cena dohodou

Úpravy terénu, zemní práce

VybratHlavní 1, Stehelčeves, 27342

Provádíme veškeré terénní úpravy a zemní práce.
ABN Trans
+420.6... zobrazit
Telefon
Cena dohodou
 • 1
© 2024, LARADEX, s.r.o. – všechna práva vyhrazena, vyrobily Elevante a eBRÁNA