Obchodní podmínky

Podmínky používání webového portálu

Megastroj.cz

 1. Uživatel webových stránek potvrzuje použitím tohoto webu svůj souhlas s těmito podmínkami a je zodpovědný za to, že pokud poskytne své údaje třetí straně, že i ona souhlasí s těmito podmínkami a zcela je přijímá s tím, že nese odpovědnost za všechny aktivity, které budou pod jeho účtem provedeny.

 2. Uživatel webových stránek nese plnou odpovědnost za všechny své akce a příspěvky na tomto portálu a nesmí tento web užívat v rozporu se zákonem.

 3. Uživatel webových stránek se zavazuje vkládat na tento web jen pravdivé, skutečné a věcné informace, nebude používat vulgarismy a nebude zneužívat tento web k osobním útokům vůči jiným osobám nebo k jakémukoliv jinému neetickému jednání.

 4. Hodnocení smí vkládat pouze skutečný zákazník dané zakázky, která byla provedena na komerční bázi a je doložitelná. Hodnocení jsou ověřována (např. faktura, podepsaná objednávka, smlouva či jiný doklad). Za zakázky, které nejsou doložitelné, nelze hodnocení udělovat. Hodnocení uživatele webových stránek lze učinit pouze jednou a pokud bude zrealizováno více zakázek, může být hodnocení rozšířeno, upraveno, apod.

 5. Uživatel webových stránek se zavazuje, že nebude činit žádné kroky, které by byly nekalou soutěží či vedly k poškozování konkurence.

 6. Uživatel webových stránek smí tento web používat pouze pod jedním uživatelským účtem (tzn. pod jednou identitou).

 7. Uživatel webových stránek prohlašuje, že je autorem textu, obrázků a jakýchkoliv dalších příloh, které na webu zveřejňuje anebo má souhlas vlastníka práv ke zveřejňovaným materiálům. V takovém případě poskytuje autor (vlastník) provozovateli těchto webových stránek neexkluzivní právo k zobrazování předmětného textu, obrázku a jiných na tomto webu.

 8. Provozovatel webových stránek nebo dodavatel dané zakázky může obsah hodnocení použít ke své vlastní propagaci.

 9. Jakákoliv třetí strana nesmí žádný obsah z tohoto webu použíti bez písemného povolení provozovatele webových stránek.

 10. Uživatel webových stránek má právo kdykoliv zažádat o zrušení svého účtu, kdy v případě registrovaných firem bude účet zrušen deaktivací s tím, že nebudou moci systém dále používat a v profilu firmy bude zřetelně sděleno, že došlo ke zrušení registrace, kdy uživatelé webových stránek, kteří s firmou spolupracovali, budou moci firmu hodnotit a hodnocení zůstanou na webových stránkách vidět, a to i dříve zadané.

 11. Při registraci uživatel webových stránek souhlasí se zveřejněním jeho kontaktních údajů.

 12. Provozovatel webových stránek má právo smazat jakýkoliv příspěvek, a to i bez udání důvodu, dále má právo zveřejnit při porušení podmínek používání tohoto webu uživatele webových stránek a dále má právo zrušit, zablokovat účet uživatele webových stránek.

 13. Provozovatel webových stránek kontroluje kvalitu a pravdivost hodnocení, nenese však zodpovědnost za nepravdivé údaje či chyby vložené uživatelem webových stránek.

 14. Provozovatel webových stránek neručí za škody, které užíváním těchto webových stránek přímo či nepřímo mohou nastat.

 15. Provozovatel webových stránek neposkytuje uživatelům webových stránek žádné záruky týkající se služby, a to ohledně jejich funkčnosti či dostupnosti.

 16. Uživatel webových stránek souhlasí se zasíláním informačních e-mailových zpráv od provozovatele webových stránek, dále souhlasí s tím, že v případě se zadanou poptávkou mu budou zasílány e-mailové zprávy v souvislosti s předmětnou poptávkou.
 17. Uživatel webových stránek se zavazuje, že nebude na svém profilu uvádět své kontakty mimo místa k tomu určená.

 18. Provozovatel webových stránek poskytuje uživateli webových stránek k užívání tyto stránky, a to k účelu, k němuž jsou určeny. Provozovatel nevstupuje do žádných vztahů mezi uživatelem a třetími subjekty, s nimiž uživateli vznikají vztahy vyplývající z charakteru konkrétního právního vztahu mezi nimi. Provozovatel také v žádném směru neodpovídá, ať již uživateli nebo třetím osobám, za jejich jakékoliv právní nároky, které vyplynuly z užití webových stránek mezi nimi.
© 2024, LARADEX, s.r.o. – všechna práva vyhrazena, vyrobily Elevante a eBRÁNA